Pravidlá

Quadrathlon

Disciplíny:

 • PLÁVANIE – 350 m v jazere Krpáčovo
 • BICYKEL – 13 km v okolí Krpáčova
 • KANOE – 500 m v jazere Krpáčovo
 • BEH – 4 km v okolí Krpáčova

Kanoe zabezpečuje usporiadateľ. Plavky, bicykel a topánky účastník. Plavecký neoprén je povolený, cyklistická prilba povinná. Pri prezentácii každý účastník bude podpisovať čestné prehlásenie o účasti na pretekoch na vlastné riziko. V prípade neplnoletých toto prehlásenie podpíše jeden z rodičov. Samozrejme pretek bude zabezpečený aj po stránke zdravotnej služby.

Kategórie preteky jednotlivcov:

 • Muži / Ženy 18 – 34 rokov
 • Muži / Ženy 35 – 49 rokov
 • Muži / Ženy 50+

Preteky štafiet: bez kategórii (motivačné ocenenia mimo poradia sa nevylučujú :))

Maximálny počet štartujúcich: 200 (zo štafety sa počíta jeden)
Náhradníci: po naplnení štartovacej listiny budeme evidovať náhradníkov. Bez záruky štartu.
Rozdelenie do štartovacích vĺn bude zrealizované na základe poradového čísla registrácie. Podmienkou udržania sa v poradí je uhradenie štartovného.

 • Prezentácia pretekárov: 10:00 – 13:00 (pri Hoteli Polianka)
  Uzavretie cyklo depa:
  13:30
  Štart prvá vlna:
  14:00 (prvých 100 registrovaných)
  Štart druhá vlna: 14:15 (druhých 100 registrovaných)
  Vyhlásenie víťazov: 18:30

Detský aquathlon

Disciplíny:

 • PLÁVANIE – cca 50 m v jazere Krpáčovo
 • BEH – cca 200 m pri jazere Krpáčovo

Pri prezentácii detí je nevyhnutná aj účasť a podpis rodiča – čestné prehlásenie o účasti na pretekoch na vlastné riziko. Samozrejme pretek bude zabezpečený aj po stránke zdravotnej služby.

Kategórie preteky jednotlivcov:

 • Chlapci do 9 rokov
 • Chlapci do 12 rokov
 • Dievčatá do 9 rokov
 • Dievčatá do 12 rokov

Prezentácia pretekárov: 9:00 – 10:00 (pri Hoteli Polianka)
Štart chlapci: 10:00
Štart dievčatá: 10:10
Vyhlásenie víťazov: 18:00